MENU
Zpět na výpis akcí

Bílý kámen 2021

Cykloturistická akce Bílý kámen proběhla letos mimořádně 28.srpna.

Tak nejprve trochu historie z Bílého kamene, kdy vůbec první ročník byl otevřen pro veřejnost v květnu 1994. Pokud dobře počítám, tak by to byl již 27.v pořadí a nebýt nepříznivé zdravotní situace v roce 2020, kdy nemohl být jeden ročník právě z těchto důvodů uskutečněn. Byly však také uskutečněny ročníky v letech 2011-2014, kdy byl tak mimořádný zájem o tuto nevšední akci že byl organizován i srpnový termín, tak jako v letošním roce. Ale abych to uvedl na pravou míru, tak letošní ročník byl zprvu také ohrožen pandemickou situací, avšak vzhledem k příznivému vývoji se organizátoři rozhodli oslovit přednostu voj.újezdu pplk. Ladislava Zakuťanského k možnému pozdějšímu termínu neboť ten tradiční květnový již nebylo možné v časové tísni zajistit. Armáda vyhověla požadavku a to byl startovní signál pro pořadatele k uskutečnění Bílého kamene ještě v letošním roce. Vzhledem k vojenským a lesním aktivitám bylo rozhodnuto pro nejzašší termín konec srpna a to konkrétně 28.8.2021.

Ale chtěl bych se vrátit k poslednímu ročníku v roce 2014, kdy byl uskutečněn poslední srpnový výjezd do Vvp Libavá a kdy se zůčastnilo v květnovém termínu rekordních 6439 platících účastníků. Toho letošního mimořádného srpnového Bílého kamene se zůčastnilo 1.182 účastníků. Avšak i to byl úspěch vzhledem k vývoji počasí i termínu konání celé akce.

Rád bych napsal také o novinkách, které si organizátoři připravili pro letošní účastníky. Tak jako první bych uvedl novou trasu, která vedla z Hluboček z ulice Čs.armády pod hřbitovem k vstupnímu stanovišti u závory do Vvp Libavá za hájovnou. Tato trasa pokračovala přes bývalou vysídlenou obec Nepřívazy kde míjela památníček vybudovaný vysídlenými občany z Německa přes vrchol Brány k vyhlídkové výšině na temeni vrcholu Stražiska, kde je čekal komentovaný výklad o místopise od členů spolku Lubavia. Avšak musím prozradit, že původně byla navržena mnohem zajímavější trasa z Města Libavé k samotné řece Odře, která je páteřním tokem vojenského újezdu. Průběh této trasy měl míjet další bývalou vesnici Keprtovice, Zigartice i Vojnovice s opravenou hřbitovní kapličkou, která vstala z trosek jako vůbec oprvní saakrární objekt na území voj.újezdu v roce 2016. Odtud měla trasa vést zpět přes Odru do již mnohým známé Staré Vody. Armáda však tuto možnost na poslední chvíli zamítla bez udání důvodů, což je nutné plně respektovat pro zdárné konání budoucích akcí.

Nicméně další zajímavostí na trase byla velká fotografická výstava v Libavském kostele, která byla opět v režii členů okrašlovacího spolku Lubavia. Zde se mohli účastníci seznámit z vlastní činností spolku na místech bývalých vysídlených sídel s hřbitovy a saakrárními objekty. Dále byl také zpřístupněn hřbitov v Nové Vsi nad Odrou a nová tématická trasa s dřevěným chodníkem u pramene řeky Odry, který vybudovaly vojenské lesy a statky spolu s povodím Odry. Nemohu také nezmínit dva nové dřevěné kříže. Ten první byl vztyčen ve stoupání u silnice na parkoviště pod Bílým kamenem. V tomto místě kdysi stál obrázek na památku tragické smrti povozníka Velkobystřického pivovaru pana Kleina. Odtud i název Kleinův kříž namísto původního obrázku. Podobný kříž bylo možné spatřit i v sedle u lesa pod vrcholem Strážné, nedaleko skaliska samotného Bílého kamene. Zde stojí na místě bývalého kamenného kříže z roku 1857,jehož zbytky se podařilo nalézt a vhodně sestavit k novému dřevěnému kříži, který byl pojmenován jako „Jaromírův“ kříž podle autora Jaromíra Machaly z Jívové. Také Vám prozradím že oba kříže jsou myšlenkou i realizací spojeny s hlavním organizátorem a otcem Bílého kamene Jardou „Jerry“ Košem z Velké Bystřice, kterého jistě mnozí znají z organizování hudební akce „Bystřické Banjo“ Tak tolik k novinkám které byly připraveny pro účastníky této mimořádné letošní akce.

Bílý kámen je jistě velmi atraktivní regionální akce, kdy je možné se vypravit do míst kde je v průběhu roku zcela nemožné se pohybovat. Téměř celý vojenský újezd je poset výcvikovými plochami a střelnicemi.Reálné nebezpečí smrtelného úrazu z nevybuchlé munice která se již bohužel stala osudnou i odborně vyškoleným technikům z řad vojenských pyrotechniků je výmluvným svědectvím.Vojenský újezd je také neustále monitorován vojenskou policií, která případné narušitele vytyčených hranic pokutuje tučnými částkami naprosto bez kompromisu, vzhledem k mimořádným situacím které by mohli nastat. Kontrolní pravomocí jsou pověřeni i příslušníci lesní stráže, strážní služby objektů a taktéž pracovníci voj.lesů.Chci také apelovat na všechny potencionální účastníky samotné akce o mimořádnou ukázněnost v pohybu po značených trasách. Budoucnost každého ročníku leží opravdu a jen na ukázněnosti účastníků, což je podmínka kterou klade armáda pořadatelům na srdce před konáním každé akce Bílý kámen.

Tak tedy vzhůru do dalšího ročníku za dalšími novinkami které zcela jistě připraví obětaví pořadatelé a členové okrašlovacího spolku Lubavia 1.května 2022 a snad již bez pandemických omezení.

Videozáznam z letošní akce nleznete na: https://youtu.be/ZnwnCgjRURA

Více fotografií naleznete na: https://lubavia.rajce.idnes.cz/BILY_KAMEN_2021/

 Zpět na výpis akcí