Česko-německé setkání s rodáky

Česko-německé setkání s rodáky

Dne 20. července 2018 přijeli němečtí rodáci s rodinnými příslušníky na mši svatou do Staré Vody. Při této příležitosti byl vysvěcen kovový kříž, který přivezl v dílech K. H. Keiner. Kříž stojí v areálu poutního kostela a poutníci do jeho útrob vhazují kamínky se svým přáním. Za ty, kteří již nemají sílu svoji bývalou vlast navštívit, vhodili dovnitř jejich kamínek příbuzní či známí. 

Stará Voda, úprava okolí před poutí 14.7.2018

Stará Voda, úprava okolí před poutí 14.7.2018

Každoroční příprava pouti ke Sv Anně se neobejde bez důkladného pracovního nasazení, zejména při sečení trávy kolem kostela a studánky. Nezbytná je i květinová výzdoba sakrálních objektů. Tentokrát se konala v průběhu odpočinku i spolková schůze kde bylo nutné organizačně zajistit zdárný průběh poutních dnů konaných 20.-22.7.2018.