MENU

Dárci


Všem dárcům velmi děkujeme za jejich finanční pomoc, bez které se by naše činnost nebyla možná.

 
2021
Baláček Václav
Schebesta Karel
Oslík Pavel
Kirchner Gunther
 
2020
Fischer Rudolf
Šudřich Zdeněk
Hahn Jutta
Rosmanik Petr
Vybíral Jindřich
Brand Christa
Polzer Rudolf
Holuba Klaus
Bauer Brigitte a Franz
skupina německých rodáků
Tandlerová Dana
Rezek Karel
Lehnert Dieter
Prošvicová Renata
CDP Přerov
Heimat Kreis Barn
Grimm Rolf
Jarolímek Oskar
Menkal David
 
2019
04. 02.Hrabalová Barbora
02. 03.PTTS Těšín
12. 04.Menkal David
01. 05.Stegmaier Werner
03. 05.Titz Leo
13. 05.poutníci ze Vnorov
15. 07.Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
18. 07.Šišmová
18. 07.spolek Haná
23. 07.Domes Katja
24. 07.Janik Olfried
28. 07.Gromes Alois + Bauer
28. 07.Heimat Kreis Barn e.V.
01. 08.Siesert Hilde
05. 08.Vybíral Jindřich
28. 08.Baláček Václav
13. 09.Hahn Jutta
17. 09.Herlt Barbara
20. 09.ZŠ Potštát
24. 09.SPCK ČR ZO Opava VI.
08. 10.A.D. Technik
15. 10.rodina Fuerst
18. 10.bohemistika FF UP Olomouc
04. 11.Podivínský Ondřej
30. 12.Vogt Hannelore
 
2018
05. 02.Kantor Lumír
06. 02.Seitlová Jitka
09. 03.Fischer Rudolf
29. 04.Rohm Gerunde
30. 04.město Potštát
03. 05.SPL Třebíč
11. 05.obec Město Libavá
12. 05.Morbitzer Josef
21. 05.Petry Ingrid
04. 06.Snášel Miroslav
23. 06.krajská rada seniorů Olomouc
26. 06.Česko-německý fond budoucnosti
02. 07.AVK Velká Bystřice
18. 07.Titz Rita a Leo
19. 07.Heimatkreis Barn
22. 07.Bremer Elisabeth a Klaus
22. 07.Baumhauer Irmgard
22. 07.Gromes Alois
22. 07.něm.přátelé v zastoupení K.H.Keinerem
22. 07.zájezd něm.rodáků do Staré Vody
23. 07.Holuba Klaus
23. 07.Bauer Brigitte
23. 07.Polzer Rudolf
11. 08.Rodina Rohemfeld
06. 09.SPCK Kravaře
10. 09.Baláček Václav
14. 09.Agreiter Elfriede
15. 09.Rodina Bantzhaff
04. 10.účastníci zájezdu CK Křížek Praha
13. 10.spolek Oderáci
20. 10.spolek Zálužné
22. 10.Benisch Hilda
23. 10.Skalickovi-Opava
20. 12.Keinar Karl Heinz
 
2017
03. 02.Matýsek Tomáš
21. 02.Keiner Karl
23. 04.Vogt Hannelore
23. 04.Benisch Hiltraud
01. 05.Mojžíš Theodor
09. 05.Titz Leo
17. 05.Bremer Klaus
13. 06.Krajská rada seniorů
12. 07.Gromes Alois
23. 07.Heimatkreis Barn
23. 07.Benisch Hiltraud
23. 07.Muck Wolfgang
14. 08.AVK Velká Bystřice
24. 09.Mathuschik Reiner
29. 09.Sendler Filip
2016
26. 07.Wogt Herwig
27. 07.Poutníci na Sv.Annu