MENU

AKTIVITY - ANEB CO SE JIŽ PODAŘILO

Za dobu našeho působení se nám díky práci našich členů a také díky Vašim příspěvkům na naši činnost mnoho dobrého. Obce ve vojenském prostoru zanikly, ale některá místa zůstala. Celoročně se staráme o zbývající památky, ponejvíce o zdevastované hřbitovní areály, renovujeme památníky, kamenné kříže a stavby, které je ještě možné zachránit (např. Vojnovická kaplička), vyrábíme informační stacionární tabule a vztyčujeme kříže na významných místech, kde kdysi stály. U památníků a křížů také obnovujeme ochranné stromy, pokud je to potřeba. Podílíme se na hledání možností, jak opravit větší stavby jakými jsou např. kostel či větrný mlýn ve Městě Libavá, a donedávna také barokní chrám Stará Voda. Veřejnost se o naší práci dozvídá také tím, že každoročně zajišťujeme informační službu na vybraných pietních místech tras akce Bílý kámen a vypomáháme formou průvodcovské služby ve starovodském a libavském kostelech. Pracujeme na vytvoření seznamu a fotodokumentace památek místního významu na území katastru města Libavá a Vojenského újezdu Libavá (včetně někdejších hřbitovních areálů).

KAŽDOROČNĚ

 • Poskytujeme průvodcovské služby v libavském kostele a ve Větrném mlýně v Libavé
 • Zajišťujeme provázení bývalých rodáků do míst svých předků
 • Zajišťujeme informační službu na vybraných pietních místech během akce Bílý kámen

NAŠE ČINNOST V ROCE 2023

 • Zajistili jsme důstojné uložení ostatků několika členů řádu piaristů do krypty ve Starovodském kostele
 • Jsme průvodci při akci Bílý kámen na pietních místech
 • Díky finančním prostředkům získaným z akce Bílý kámen 2023 proběhly první kroky k renovaci kamenného Hausnerova kříže ve Varhošti
 • Spolupracujeme na výrobě důstojné brány do areálu barokního chrámu Stará Voda (na který byl konkrétně určen dar soukromé osoby)
 • Na konci roku se podařilo vyrobit a vztyčit nový dřevěný kříž na bývalém hřbitově v Libavé
 • Poskytujeme průvodcovské služby v barokním chrámu Stará Voda, v kostele Města Libavá a ve Větrném mlýně v Libavé

NAŠE ČINNOST V ROCE 2022

 • Podařilo se přesunout původní dřevěný kříž z r.1936 z Jestřabí do zřizovaného lapidária v libavském kostele
 • Ve spolupráci se skauty pokračuje postupná obnova poutního areálu ve Staré Vodě
 • obnovit pietní místo tragicky zemřelého  vojenského pilota s novým umístněním na Starovodském hřbitově
 • ve spolupráci z Rajhradskými benediktini vztyčit náhrobek posledního člena řádu na Starovodském hřbitově
 • umístnit dva nepoužívané ocelolitinové zvony ve Starovodském kostele, darované farností ze Šilhéřovic

NAŠE ČINNOST V ROCE 2019

 • zrealizovat výstavku fotografií z míst působení okrašlovacího spolku Lubavia v Libavském kostele
 • vybudovat nové dřevěné schody do věže Libavského kostela
 • zrealizovat expozici dobových předmětů v Libavském mlýně
 • přesunout nalezené náhrobní artefakty do Libavského kostela
 • přesunout původní dřevěný kříž z Jestřabí do Libavského kostela
 • umístnit dvě pamětní desky v Libavském kostele
 • obnovit a vztyčit  "zelený" kříž u hlavní silnice na Potštát

NAŠE ČINNOST V ROCE 2018

 • opravit kamenný tzv. Zimmerův kříž v Keprtovicích
 • prozatím jen částečně vyčistit a pietně upravit hřbitov v Čermné
 • prozatím jen částečně vyčistit a pietně upravit hřbitov v Barnově
 • vyčistit a udržovat hřbitov v Nové Vsi nad Odrou
 • částečně vyčistit areál hřbitova i se zbytky kostela v Milovanech

NAŠE ČINNOST V ROCE 2017

 • upravený hřbitov ve Vojnovicích
 • upravený hřbitov ve Smilově
 • vyčištěné ruiny kostela sv.Mikuláše ve Velké Střelné
 • dokončený a vysvěcený kříž v Jestřabí a ve Smilově
 • vytvořit seznam a fotodokumentaci památek místního významu na území katastru města Libavá a Vojenského újezdu Libavá (včetně někdejších hřbitovních areálů)
 • po dohodě s MO AČR se podařilo označit a vyjmout hřbitovní areály z cvičných ploch

NAŠE ČINNOST V ROCE 2016

 • podařilo se provést celkovou rekonstrukci rudoltovické Hřbitovní kaple u Vojnovic a 4. listopadu 2016 ji slavnostně vysvětit
 • Ve spolupráci se skauty pokračuje postupná obnova poutního areálu ve Staré Vodě
 • vyklidit a vyčistit okolí a kostela ve Městě Libavá, do jehož věže byl opět zavěšen kostelní zvon
 • vyčistit a pietně upravit hřbitov a zbytky kaple v Keprtovicích
 • vyčistit a pietně upravit hřbitov a zbytky kaple v Olejovicích
 • vyčistit a pietně upravit hřbitov a zbytky kaple v Zigarticích