MENU

AKTIVITY - ANEB CO SE JIŽ PODAŘILO

Za dobu našeho působení se nám díky práci našich členů a také díky vašim příspěvkům na naši činnost mnoho dobrého. Obce ve vojenském prostoru zanikly, ale některá místa zůstala. Celoročně se staráme o zbývající památky, ponejvíce o zdevastované hřbitovní areály, renovujeme památníky, kamenné kříže a stavby, které je ještě možné zachránit (např. Vojnovická kaplička), vyrábíme informační stacionární tabule a vztyčujeme kříže na významných místech, kde kdysi stály. U památníků a křížů také obnovujeme ochranné stromy, pokud je to potřeba. Podílíme se na hledání možností, jak opravit větší stavby jakými jsou např. kostel či větrný mlýn ve Městě Libavá, a donedávna také barokní chrám Stará Voda. Veřejnost se o naší práci dozvídá také tím, že každoročně zajišťujeme informační službu na vybraných pietních místech tras akce Bílý kámen a vypomáháme formou průvodcovské služby ve starovodském a libavském kostelech.

KAŽDOROČNĚ KROMĚ PÉČE O PAMÁTKY VE VOJENSKÉM PROSTORU

 • Poskytujeme průvodcovské služby v libavském kostele a ve Větrném mlýně v Libavé
 • Zajišťujeme provázení bývalých rodáků do míst svých předků
 • Zajišťujeme informační službu na vybraných pietních místech během akce Bílý kámen

NAŠE ČINNOST V ROCE 2023

 • Započato jednání o výrobě důstojné brány do areálu barokního chrámu Stará Voda
 • Realizace nového „zeleného“ dřevěného kříže u Kozlova
 • Dokončeno finální ukotvení křížového náhrobku emauzského benediktina Emerama Ruprechta
 • Spoluúčast při organizování tradiční cykloturistické akce Bílý kámen
 • Uložení ostatků několika členů řádu piaristů do nově upravené krypty v kostele ve Staré Vodě
 • Ve spolupráci se skauty pokračuje postupná obnova poutního areálu ve Staré Vodě
 • Přesun zbytků kamenného kříže z Bělé za účelem budoucí realizace obnovy a vztyčení na původní místo
 • Provázení rodáků do míst svých rodových kořenů v Nepřívazi
 • Realizace nového dřevěného kříže na místě původního hřbitova v Městě Libavé
 • Zorganizování setkání zástupců armády a vojenských lesů při dušičkové slavnosti za všechny zemřelé ve VVP Libavá
 • Realizace nového pomníku posledního benediktina na hřbitově ve Staré Vodě ve spolupráci z rajhradskými benediktiny
 • Zajištění průvodcovských služeb v barokním chrámu Stará Voda, v kostele Města Libavá a ve Větrném mlýně v Libavé
 • Díky finančním prostředkům získaným z akce Bílý kámen 2023 proběhly první kroky k renovaci kamenného Hausnerova kříže ve Varhošti
 • Revitalizace kamenného kříže v Nové Vsi nad Odrou
 • Přesun historického harmonia do starovodského kostela
 • Zimní úklid půdních prostor ve starovodském kostele

NAŠE ČINNOST V ROCE 2022

 • Provedeno nové zastřešení původní velkostřelenskou břidlicí na přístřešku nad pramenem Odry
 • Demolice staré hospodářské boudy v areálu Staré Vody
 • Obnovení památníku vojenského pilota na starovodském hřbitově z původního místa ve VVP Libavá
 • Zajištění organizátorské služby při svatoanenské pouti
 • Nález torza pískovcového kříže u Olejovic
 • Účast členů spolku na pietních místech při akci Bílý kámen
 • Předání spolku ceny Olomouckého kraje za aktivitu "novinka v cestovním ruchu" při provázení ve Staré Vodě
 • Ve spolupráci se skauty pokračuje postupná obnova poutního areálu ve Staré Vodě
 • Přesun původního dubového kříže z Jestřabí do libavského kostela
 • Provázení příslušníků 72. mechanizovaného praporu ve Staré Vodě a okolí
 • Realizace přesunu litinových zvonů z Šilheřovic do Staré Vody ve spolupráci se skauty
 • Přesun sakrálních artefaktů do libavského kostela z areálu kostela
 • Osazení nové stříšky nad Kleinův kříž pod Bílým kamenem
 • Započato jednání o nabídce litinových zvonů od benediktinů z Rajhradu pro kostel Stará Voda
 • Započato provázení ve Staré Vodě
 • Spolupráce při zvedání litinových zvonů do věže starovodského kostela, darované farností ze Šilhéřovic

NAŠE ČINNOST DO ROKU 2021

 • Zrealizována výstavka fotografií z míst působení okrašlovacího spolku Lubavia v Libavském kostele
 • Vybudování nových dřevěných schodů do věže Libavského kostela
 • Realizace expozice dobových předmětů v Libavském mlýně
 • Ve spolupráci se skauty pokračuje postupná obnova poutního areálu ve Staré Vodě
 • Přesunutí nalezených náhrobních artefaktů do Libavského kostela
 • Přesunutí původního dřevěného kříže z Jestřabí z r.1936 z Jestřabí do zamýšleného lapidária v libavském kostele
 • Umístění dvou pamětních desek v Libavském kostele
 • Obnovení a vztyčení "zeleného" kříže u hlavní silnice na Potštát
 • Podařilo se opravit kamenný (tzv. Zimmerův) kříž v Keprtovicích
 • Podařilo se částečně vyčistit a pietně upravit hřbitov v Čermné
 • Podařilo se částečně vyčistit a pietně upravit hřbitov v Barnově
 • Podařilo se částečně vyčistit a celoročně udržovat hřbitov v Nové Vsi nad Odrou
 • Podařilo se částečně vyčistit vyčistit areál hřbitova i se zbytky kostela v Milovanech
 • Byl upraven hřbitov ve Vojnovicích
 • Byl upraven hřbitov ve Smilově
 • Podařilo se vyčistit a pietně upravit ruiny kostela sv. Mikuláše ve Velké Střelné
 • Byl dokončen, vztyčen a vysvěcen kříž v Jestřabí
 • Byl dokončen, vztyčen a vysvěcen kříž ve Smilově
 • Pracuje se na seznamu a fotodokumentaci památek místního významu na území katastru města Libavá a Vojenského újezdu Libavá (včetně někdejších hřbitovních areálů)
 • Po dohodě s MO AČR se podařilo označit a vyjmout hřbitovní areály z cvičných ploch
 • Podařilo se provést celkovou rekonstrukci rudoltovické Hřbitovní kaple u Vojnovic a 4. listopadu 2016 ji slavnostně vysvětit
 • Ve spolupráci se skauty pokračuje postupná obnova poutního areálu ve Staré Vodě
 • Podařilo se vyklidit a vyčistit okolí a kostela ve Městě Libavá, do jehož věže byl opět zavěšen kostelní zvon
 • Podařilo se vyčistit a pietně upravit hřbitov a zbytky kaple v Keprtovicích
 • Podařilo se vyčistit a pietně upravit hřbitov a zbytky kaple v Olejovicích
 • Podařilo se vyčistit a pietně upravit hřbitov a zbytky kaple v Zigarticích