MENU

Okrašlovací spolek LubaviaJsme spolek nadšenců různorodých profesí sdružených od roku 2016 do Okrašlovacího spolku Lubavia se sídlem ve Městě Libavá, kterým není lhostejný osud památek či spíše toho mála, co zbylo po někdejších obcích včleněných po roce 1946 do Vojenského újezdu Libavá. Zároveň nám není lhostejný kulturně-historický odkaz bývalých obyvatel regionu, který trpěl dlouhým obdobím nezájmu a všeobecné devastace.

Chceme se pokusit zachránit zbývající kulturní dědictví kraje a iniciovat zájem o něj nejen u místních občanů. Především se ovšem starat o zbývající památky. Počínaje drobnými architektonickými prvky v krajině v podobě křížů a pomníků, až po větší stavby jakými jsou kostel či větrný mlýn ve Městě Libavá, nebo barokní poutní chrám ve Staré Vodě. Mnoho z nich je sice nepřístupných, neboť se nacházejí ve vojenské zóně, přesto si však zaslouží jistou péči a naši úctu, což je případ zejména zdevastovaných hřbitovních areálů.
Iniciativou spolku proto došlo k vypracování seznamu a příslušné fotodokumentace zejména u památek místního významu ve Městě Libavá, Staré Vodě a celého libavského katastru, jakož i k vypracování téhož pro celý Vojenský újezd Libavá.

Vzhledem ke komplikované historii a současnosti inkriminovaného území toho všeho samozřejmě nelze dosáhnout bez součinnosti a jisté dávky pochopení i důvěry od Armády ČR, Vojenských lesů a statků, obce Město Libavá, orgánů památkové péče a v neposlední řadě německých krajanských spolků. Spolek se proto se všemi těmito institucemi snaží spolupracovat a své snahy koordinovat.
Jako nejzásadnější se v tomto jeví podepsání dohody mezi MO AČR a Okrašlovacím spolkem Lubavia o spolupráci při péči o památky na území libavského vojenského újezdu. Spolek byl tedy oficiálně pověřen péčí o památky ve vojenském újezdu a zároveň přitom zabezpečovat návštěvy rodáků.

Aktivity (aneb co se již podařilo):

 • upravený hřbitov ve Vojnovicích
 • upravený hřbitov ve Smilově
 • vyčištěné ruiny kostela sv.Mikuláše ve Velké Střelné
 • dokončený a vysvěcený kříž v Jestřabí a ve Smilově
 • vytvořit seznam a fotodokumentaci památek místního významu na území katastru města Libavá a Vojenského újezdu Libavá (včetně někdejších hřbitovních areálů)
 • po dohodě s MO AČR se podařilo označit a vyjmout hřbitovní areály z cvičných ploch
 • provést celkovou rekonstrukci rudoltovické Hřbitovní kaple u Vojnovic a 4. listopadu 2016 ji slavnostně vysvětit
 • ve spolupráci se skauty pokračovat v postupné obnově poutního areálu ve Staré Vodě
 • vyklidit a vyčistit okolí a kostela ve Městě Libavá, do jehož věže byl opět zavěšen kostelní zvon
 • vyčistit a pietně upravit hřbitov a zbytky kaple v Keprtovicích
 • vyčistit a pietně upravit hřbitov a zbytky kaple v Olejovicích
 • vyčistit a pietně upravit hřbitov a zbytky kaple v Zigarticích
 • opravit kamenný tzv. Zimmerův kříž v Keprtovicích
 • prozatím jen částečně vyčistit a pietně upravit hřbitov v Čermné
 • prozatím jen částečně vyčistit a pietně upravit hřbitov v Barnově