MENU

Zaniklé obce VVP Libavá

Náš okrašlovací spolek Lubavia si klade za úkol záchranu historických památek na území VVP Libavá. Ve spolupráci s Armádou ČR, Vojenskými lesy a statky, obcí Město Libavá a orgány památkové péče se věnujeme údržbě zbývajících památek. Ač je mnoho z nich běžné veřejnosti nepřístupných, neboť se nacházejí ve vojenské zóně, zaslouží si naši péči a úctu.

Osídlení sudetského Libavska

Podle místní německé pověsti do zdejších Oderských vrchů přišli tři bratři – rytíři Gebhard, Sieghart a Rudolf a postavili zde tři hrady. Vznikly tři první obce – Keprtovice (Gebhartsau), Zigartice (Sieghartsau) a Rudoltovice (Rudolfsau). O obci Varhošť (Haslicht) existuje písemná zmínka z roku 1141, o druhé nejstarší obci Velká Střelná (Gross Waltersdorf) se traduje, že ji založil poustevník Abrahám. Od 13. století utvářeli lidé na Libavsku krajinu k obrazu svému intenzivněji a koncem 14. století je území trvale osídleno. Původní stopy českého živlu jsou postupně překryty německou kolonizací pocházející pravděpodobně ze severních oblastí Slezska. Centrem a největším sídlem s okresním soudem se stalo Město Libavá (Stadt Liebau), kde v roce 1930 žilo 2 113 osob a z toho jen 37 Čechů. Druhou největší obcí byla Velká Střelná (1 927 obyvatel) a třetí Rudoltovice (1 063 obyvatel). Hlavní obživou zdejších obyvatel bylo především zemědělství, chov dobytka a těžba břidlice. Život zde rozhodně nebyl jednoduchý.

Poválečná vysídlení a vznik vojenského prostoru

V roce 1946 došlo k osudovému kroku. Libavsko bylo z geografického i politického hlediska součástí Sudet a tak i zde došlo, od jara do podzimu 1946, k poválečnému odsunu německého obyvatelstva. Své domovy muselo opustit asi 11 000 Němců.

V té době byla již tato oblast v hledáčku československé armády. Počet obyvatel se totiž na Libavsku i dlouho předtím (mezi lety 1880–1939) pohyboval kolem 50 osob na 1 km² (asi jen polovina prvorepublikového průměru) a také se tato oblast řadila mezi nejchudší v tehdejší ČSR, z důvodu málo úrodné půdy, špatné dopravní dostupnosti i nedostatkem vody. Rozhodnutí vlády padlo v září 1946, vznikl libavský vojenský výcvikový prostor, a to ukončilo osídlování započaté po odsunu Němců. Dosídlenci z řad Čechů (cca 3 400 osob) museli své nově nabité domovy opět opustit.

Vojenský prostor Libavá postupně pohltil na 24 sídel, z nichž 19 zcela zaniklo. Z 2 263 objektů evidovaných k roku 1930 se dodnes zachovalo jen mizivé torzo. Co člověk po staletí budoval, si příroda za pár desetiletí vzala zpět.