• Barnov (Olověná) – Bernhau

  Kdysi malebná obec Barnov ležela v táhlém bočním údolí Barnovského potoka (Dorfbach), jež vycházelo od severu na jih z nivy řeky Odry, asi 8 km jihovýchodně od Budišova nad Budišovkou. Výškový rozdíl jen mezi středem obce, kde stál kostel s farou a školou, a horním koncem tvořil přes 100 metrů, celkově pak téměř 200 metrů, jelikož první domy se takřka dotýkaly řeky Odry a poslední chalupy stály na jižním úpatí Zienbergu - Olověného vrchu (616 m n.m.). V roce 1930 obec tvořilo celkem 75 domů s 353 obyvateli, z nichž se pouze 10 hlásilo k české národnosti.
  Více
 • Bělá - Seibersdorf

  Bývalá zemědělská obec Bělá ležela necelé tři kilometry jihovýchodně od Domašova nad Bystřicí, v bočním údolí, které se oddělovalo z malebného údolí řeky Bystřice. V písemnostech české provenience nesla obec v dřívějších dobách též název Hančovice, Hunčovice či Hučovice. Po roce 1906 (1918) se začal opět hojně užívat původní tvar Bělá. První jistá zmínka o Bělé (Zeyffersdorf) pochází z roku 1364.
  Více
 • Čermná - Gross Dittersdorf

  Zaniklá ves Čermná se dnes nachází v samotném srdci vojenského výcvikového prostoru, asi 8 km jižně od armádního centra v Městě Libavá. Její domy se dříve rozprostíraly v mělké úžlabině podél potoka Čermná (Schwarzbach), táhnoucí se od západu na východ, kde se potok vléval do Plazského potoka (Bleissbach).
  Více
 • Heroltovice - Herlsdorf

  Obcí Heroltovice, ukrytou v mírné údolní kotlině, kterou protéká Heroltovický potok, prochází nejen silnice z Domašova nad Bystřicí do tři kilometry vzdáleného Města Libavá, ale i hlavní evropské rozvodí.
  Více
 • Jestřabí - Habicht

  Ves Jestřabí ležela v mělké kotlině asi 17 km severovýchodně od Olomouce, rozložená podél rodícího se potoka Hluboček (Dorfbach). Obec ze všech stran obklopovaly kopce. Nejvyšší z nich, dosahující výšky 675 m n.m., nesl jméno Strážisko (Wachhübel)
  Více
 • Keprtovice (Údolná) – Geppertsau

  Keprtovice ležely v údolí Libavského potoka, který se nedaleko za vesnicí vléval do řeky Odry. Přes nevelkou obec se vinula i okresní silnice ze tři kilometry vzdáleného Města Libavá do Potštátu. Stáří obce je poměrně nejasné. Spolehlivá písemná zmínka pochází až z roku 1581, nicméně již od roku 1549 byla vedena místní pozemková kniha.
  Více
 • Město Libavá – Stadt Liebau

  Město Libavá vystupovalo před rokem 1945 jako bezkonkurenční politické, hospodářské i kulturní (zde snad s výjimkou poutního místa ve Staré Vodě) centrum celé oblasti dnešního VÚ Libavá a hrálo významnou roli i v bývalém politickém okrese Moravský Beroun (1909–1949).
  Více
 • Milovany – Milbes

  Obec Milovany se rozprostírala na náhorní plošině podél Milovanského potoka (Molkenbach), který ještě ve vsi přibíral tok potoka Grundbach, aby společně za obcí vplynuly do Plazského potoka (Bleissbach).
  Více
 • Nepřívaz – Epperswagen

  Ves ležela mělké úžlabině náhorní plošiny pod Jílovým vrchem (Maderberg – 616 m.n.m.). Kvalitního spojení s údolními Hlubočkami, kde měla Nepřivaz poštu, telegrafní, četnickou i železniční stanici, se vesnici dostalo až v roce 1924.
  Více
 • Nová Ves nad Odrou – Neueigen

  Nová Ves nad Odrou (přídomek „nad Odrou“ se začíná užívat až po roce 1918) ležela na důležité komunikaci spojující Město Libavá s Lipníkem nad Bečvou.
  Více
 • Nové Oldřůvky – Neudorf

  Pozůstatky bývalé obce Nové Oldřůvky, která až do roku 1918 (zřídka i později) též nesla český název Nová Ves, leží na samém severovýchodním okraji VÚ Libavá, přibližně 5 km jihovýchodně od Budišova nad Budišovkou.
  Více
 • Olejovice – Ölstadtl

  Olejovice (dříve též Olštát či Olštátl) ležely přibližně 4 km na jih od Města Libavá v mělkém údolí svažujícím se k nedaleké řece Odře.
  Více
 • Rudoltovice – Rudelzau

  Obec se rozkládala asi 7 kilometrů východně od Města Libavé ve stoupajícím úbočí, které vycházelo z údolní nivy řeky Odry. Proto činil výškový rozdíl mezi dolním (500 m n.m.) a horním (600 m n.m.) koncem obce přibližně 100 metrů.
  Více
 • Smilov – Schmeil

  Poměrně rozlehlá obec Smilov ležela při okresní silnici spojující Olomouc s Městem Libavá, od něhož byla vzdálena čtyři kilometry. V roce 1930 obec tvořilo celkem 129 domů s 691 obyvateli, z nichž se 2 hlásili k české národnosti.
  Více
 • Stará Voda – Altwasser

  Stará Voda, malá obec ukrytá v členitém terénu Nízkého Jeseníku, ležela necelé čtyři kilometry od Města Libavé při okresní silnici spojující toto město s Budišovem nad Budišovkou.
  Více
 • Varhošť – Haslicht

  Zaniklá horská ves Varhošť, připomínající svým protáhlým půdorysem lesní lánovou obec, se v několika řadách rozkládala u horního toku stejnojmenného potoka, nesoucího též název Hadovec.
  Více
 • Velká Střelná – Gross Waltersdorf

  Velká Střelná představovala po Městě Libavé, vzdáleném pouhých šest kilometrů, druhé nejvýznamnější sídlo uvnitř dnešního VÚ Libavá.
  Více
 • Vojnovice – Kriegsdorf

  Vojnovice, vzdálené pět kilometrů východně od Města Libavé, byly díky své poloze v bezprostřední blízkosti řeky Odry nejníže položenou obcí ve VÚ Libavá a zároveň první vesnicí, kterou tato významná řeka protékala.
  Více
 • Zigartice – Siegertsau

  Obec Zigartice (nesprávně také Zighartice) se rozprostírala asi pět kilometrů jihovýchodně od Města Libavé, rozložená podél potoka Schillerbach (Schülerbach) – Mastník, který ústil do řeky Odry.
  Více