MENU

CO BYLY SUDETYZ geografického hlediska pojem Sudety označoval celou soustavu pohoří zahrnující severní část Krušných hor, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky (souhrnně tzv. Sudetská soustava neboli Krkonošsko-jesenická subprovincie).

Název se poprvé objevuje po roce 141 u starověkého učence a geografa Klaudia Ptolemaia v jeho spisu Geógrafiké hyfégésis, který horský pás na severní hranici ČR označil za Sudeti montes. Až na přelomu 19. a 20. století dostal termín výrazný politický obsah.

Z politického hlediska se název Sudety (Sudetenland) vžil pro pohraniční oblasti obývané německy mluvícím obyvatelstvem českých zemí. Odtud pojem Sudetští Němci (Sudetendeutsche). Oficiální územně-politický obsah název získal po připojení tzv. Sudet ke Třetí říši a po vytvoření správního celku v podobě Říšské župy Sudety (zákonem v roce 1939).


Na výřezu z NÁRODNOSTNÍ MAPY SEVERNÍ MORAVY z roku 1935, sestavené na základě sčítání lidu z roku 1930, je patrné, že Libavsko představovalo národnostně i jazykově téměř homogenní německý prostor (Město Libavá pro orientaci zvýrazněno červeným puntíkem).


Libavsko bylo z geografického i politického hlediska součástí Sudet, což je vidět i na těchto mapách z fondu Vědecké knihovny v Olomouci.


Mapa DIE SUDETENLÄNDER: zelenou barvou je na označeno území Sudet, které do 10. října 1938 zabrala německá armáda.Důsledkem politického kontextu byl poválečný odsun německých obyvatel a zrušené dosidlování, když bylo Libavsko ustanoveno vojenským výcvikovým prostorem. Obce v této oblasti byly téměř všechny zničeny, domy v obcích byly zčásti rozprodány na stavební materiál, zčásti použity jako cvičné střelné terče. Zbytek dokončila příroda.

Seznam obcí, osad a samot VVP Libavá:

Přehled zaniklých obcí v rámci prostoru Vojenského újezdu Libavá.