MENU
Zpět na výpis akcí

Členská schůze 9.4.2022

Tradiční jarní členská schůze se konala tentokrát u Heroltovic.

Související obec: Heroltovice - Herlsdorf

První letošní setkání členů našeho spolku se konalo v prostorách lovecké chaty vojenských lesů a statků u Heroltovic. Setkání se konalo za účelem zhodnocení uskutečněných ale také nedokončených akcí. Jedním z bodů schůze byla i volba a přijetí nového člena Samuela Samka do našich řad.. Tímto se naplnil náš stav počtu 35.členů, který je mezní co do počtu přijatých členů dle vnitřní směrnice spolku pro přijímání nových členů. Avšak také nám odešel i jeden dlouholetý člen. Také bylo nutné naplánovat brigádní činnost, zvláště k přípravě tradiční cykloturistické akce Bílý kámen, tentokrát s nově otevřenou trasou kolem páteřní řeky Odry vojenského újezdu. Program schůze byl jako vždy bohatý co do úkolů a mnozí členové jej také využili k osobním rozhovorům nad spolkovou problematikou. Spestřením každých schůzí spolku bývá občerstvení, tentokrát v podobě hovězího guláše s chlebem či houskovými knedlíky. Nemohu také nezmínit i účast našeho čtyřnohého přítele Blondiho, který věrně doprovází našeho člena Bedřicha až z Brna. Letošní netradiční setkání na lovecké chatě v lůně přírody bylo i motivací k možným setkáním v těchto prostorách i do budoucna. Zpět na výpis akcí