MENU
Zpět na výpis akcí

Libavský špacír

Výprava do Vojenského újezdu Libavá v rámci festivalu Olmützer Kulturtage

Vzhůru do kraje zapomnění!

Do běžně nepřístupné, zakázané oblasti využívané již přes 70 let armádou. Mohlo by se zdát, že „Hic sunt leones“. Avšak ne tak docela. Lidi sice vystřídal orel mořský, bobr nebo rys, ale hned na první zastávce ve Velké Střelné (Gross Waltersdorf) se u pozůstatků barokního kostela sv. Mikuláše přesvědčíme, že lidé tuto krajinu přetvářeli po sedm století. Pohled do letecké mapy z roku 1947 asi nejlépe odhalí kontrast se současností. Následně se za Městem Libavá zanoříme do centrální části vojenského prostoru, kam se běžný smrtelník nepodívá ani při „dnu otevřených dveří“. Zastavíme se tedy v centru bývalé obce Keprtovice (Geppertsau) u kaple sv. Jiří, školy a rychty s hospodou. Pivo ani sodovka ze Střelné zde sice již k mání nejsou, ale obrazného dostatečného osvěžení se nám dostane u soutoku Odry s Libavským a Plazským potokem před Zigarticemi (Siegertsau), kde se opět zastavíme u torza kaple a dnes upraveného hřbitova. Následně se po úzké cestě propleteme až k rudoltovické Hřbitovní kapli, kterou se podařilo zrekonstruovat Okrašlovacímu spolku Lubavia, a kolem meadrující Odry dorazíme do Vojnovic (Kriegsdorf). Při zpáteční cestě zajedeme i do duchovního centra Libavska – do Staré Vody (Altwasser), kde si budeme moci doslova prolézt mj. především barokní poutní chrám sv. Anny a sv. Jakuba Většího z konce 17. století. A pokud nám zbyde čas, tak totéž můžeme podniknout i v případě dominanty Města Libavá – kostela Povyšení sv. Kříže. To vše za doprovodu pamětníků a dnes patrně největšího znalce oblasti pana Jindřicha Machaly, kterému bude sekundovat Jiří Glonek (autor knihy Zaniklé obce Vojenského újezdu Libavá). Dík samozřejmě patří AČR, bez jejíhož pochopení by vše uvedené nebylo možné. 

13. 4. 2019, 8:30 - 17:00
sraz: autobusové nádraží u tržnice, omezený počet míst - rezervace nutná přes web Vědecké knihovny v Olomouci. Zpět na výpis akcí