MENU
Zpět na výpis akcí

...na věčnosti.

Opět nás dostihla smutná událost, kdy ve věku 56 let odešla na věčnost po delší těžké nemoci paní Alena Andersová.

Mnozí členové spolku mají paní Alenu Andersovou spjatou hlavně z organizování tradičních pěších svatoannenských poutí z Bělotína do Staré Vody. Velmi úzce spolupracovala s  Karlem Keinerem který je naším velkým mecenášem a spolupracovníkem v Německu. Její nemalé zásluhy při překladatelské činnosti při bohoslužbách či setkání našich krajanů z německa byly často zmiňovány a oceňovány. Také její poslední velký čin byl spojený ze Starou Vodou, kdy se zasloužila o spolurealizaci kovového poutního kříže před svatoannenským chrámem.

Paní Alena odešla na věčnost povolána Pánem života a světa dne 28.8.2019. Podrobnější informace o její posledním pozemské pouti naleznete ve smutečním oznámení v příloze.

Soubory ke stažení

partealenaandersova.pdf (495,71 KB)Zpět na výpis akcí