MENU
Zpět na výpis akcí

Olmützer Kulturtage

5. olomoucké dny německého jazyka s výraznou stopou okolo Libavska.

Tradiční nabídka již 5. ročníku festivalu německého jazyka a kultury ve Vědecké knihovně v Olomouci konaného od 3.-13. 4. 2019.

Letos mimo jiné i s výraznou stopou, která se točí kolem Libavska a Okrašlovacího spolku Lubavia.

Festival pořádá Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci
s Rakouským centrem Univerzity Palackého, katedrou germanistiky FF UP
a sekcí německého jazyka ÚCJ PdF UP.

Festival nabídne nové německé a rakouské filmy, výstavy, přednášky
prezentace, diskuse, soutěže, koncerty, divadelní představení
a také bohatý program pro žáky základních a středních škol. Cílem je
představit nejen aktuální kulturu našich sousedů, ale také propagovat
němčinu jako atraktivní jazyk, který má v našem regionu nezastupitelný význam.

Soubory ke stažení

letak-oku-2019-cze-bez-orez.pdf (324,74 KB)Zpět na výpis akcí