MENU
Zpět na výpis akcí

Sacrum 2019

Lubavia se představila v Praze na Vyšehradě.

 

Ve dnech 14. a 15. listopadu se na Vyšehradě v budově Starého opatství uskutečnila konference o ochraně sakrálních památek Sacrum 2019. Vyslyšeli jsme výzvu organizátorů a přijeli s prezentací o našich aktivitách na Libavsku. Mezi účastníky tohoto setkání byli tuzemští i němečtí nadšenci a rodáci, kteří zachraňují staré kostely, čistí hřbitovy, opravují křížky apod. Dále přišli pracovníci památkové péče od nás a z Bavorska, referentka z Ministerstva kultury, úředníci. Představení příkladů péče o památky spolkem Lubavia se setkalo se zájmem a velkým uznáním až podivem, co se dá zvládnout. Rovněž ostatní prezentace byly zajímavé, např. restaurování gotického kostela ve Strýčicích, kam chodili na mši farníci z Holašovic (vesnická památková rezervace na seznamu UNESCO), záchrana památek spolkem Omnium, nebo kulturní akce pořádané v chátrajících památkách, jakými jsou Bilinale a koncerty s videoprojekcemi Lenky Dusilové (Monument/um).

Marek BohušZpět na výpis akcí