MENU
Zpět na výpis obcí

Keprtovice (Údolná) – Geppertsau

Keprtovice ležely v údolí Libavského potoka, který se nedaleko za vesnicí vléval do řeky Odry. Přes nevelkou obec se vinula i okresní silnice ze tři kilometry vzdáleného Města Libavá do Potštátu. Stáří obce je poměrně nejasné. Spolehlivá písemná zmínka pochází až z roku 1581, nicméně již od roku 1549 byla vedena místní pozemková kniha.

Související články: Keprtovice (Údolná) - úklid hřbitova 05/2017, Údolná, Keprtovice - údržba místních památek

K obci patřil lom i mlýn na Libavském potoce čp. 7 (tzv. Kobertmühle) používaný v posledním období pouze ke šrotování. Mezi význačné stavby Keprtovic, které vzaly zcela za své, patřila kromě mohutné starobylé rychty zmiňované již v roce 1581 i kaple sv. Jiří. Předchůdkyní kaple byla malá dřevěná zvonice o rozměrech 3 × 3 metry, která musela v roce 1858 ustoupit novému svatostánku. Na její vybudování přispěl dokonce 315 zlatými i bývalý císař Ferdinand s manželkou. Poválečné dějiny obce vzaly rychlý spád, v jehož víru zmizela i kaple, ale nejprve v průběhu června až října 1946 v pěti transportech zmizely němečtí obyvatelé. Náhradních osídlenců zřejmě nebylo mnoho, protože ještě začátkem března 1946 nemohla být otevřena česká škola pro nedostatek dětí. Čekalo se totiž na to až jejich počet dosáhne 15. Z rozhodnutí úřadů přišla v roce 1948 vyklizená obec určená k likvidaci i o svůj původní název, který nahradil výraz Údolná.

V roce 2017 byl spolkem Lubavia upraveny zbytky zdevastovaného hřbitova s kaplí, zároveň byl zrestaurován tzv. Zimmerův kříž z roku 1873 v dolní části obce.Zpět na výpis obcí