MENU
Zpět na výpis obcí

Milovany – Milbes

Obec Milovany se rozprostírala na náhorní plošině podél Milovanského potoka (Molkenbach), který ještě ve vsi přibíral tok potoka Grundbach, aby společně za obcí vplynuly do Plazského potoka (Bleissbach).

Související články:
11. 2022 Milovanský hřbitov opět v péči Lubavie
10. 2021 Milovanský hřbitov opět v péči našich členů
06. 2021 Milovanský hřbitov 19.6.2021
07. 2018 Milovany

V Milovanech se dříve nacházel cenný barokní farní kostel sv. Kateřiny z roku 1728, obecná škola, dva hostince, rychta (k níž patřilo úctyhodné hospodářství o výměře 81 ha) a četnická stanice. Dále zde fungovaly dva peněžní ústavy, obchody se smíšeným zbožím, svého času i dva větrné mlýny tzv. beranního typu a přímo v obci i pila čp. 20 a jeden ze dvou vodních mlýnů tzv. Dorfmühle čp. 14. Druhý mlýn tzv. Hofermühle alias Dvorecký čp. 51 (též označovaný jako Buschmühle) stál u soutoku Plazského a Milovanského potoka asi 1 km severozápadně od Milovan. K obci příslušely i domy roztroušené v polích u Čermné a samota myslivny Františkov (Franzenshof) čp. 74, která obhospodařovala lesy potštátského lesního revíru hraběte Desfours – Walderode.

Po kulturní stránce v obci kvetl bohatý spolkový život zejména díky hasičům, zdejším divadelním ochotníkům, ale i spolku Turnverein Eiche Milbes. Široko daleko byla známá i milovanská kapela Johanna Stixe.

Dnes obec připomíná pamětní kříž u bývalého kostela.Zpět na výpis obcí