MENU
Zpět na výpis obcí

Nové Oldřůvky – Neudorf

Pozůstatky bývalé obce Nové Oldřůvky, která až do roku 1918 (zřídka i později) též nesla český název Nová Ves, leží na samém severovýchodním okraji VÚ Libavá, přibližně 5 km jihovýchodně od Budišova nad Budišovkou.

Jednalo se o malou zemědělskou obec. Menší část obyvatel pracovala v okolních lomech, nebo v továrně na výrobu nábytku v dnešní asi 4 km vzdálené Čermné ve Slezsku (Tschirm).

Určitou zvláštností Nových Oldřůvek byl na obec velký filiální kostel sv. Jana Křtitele. Kostel obklopený hřbitovem stál v horní třetině obce. V jeho blízkosti se nacházely i veškeré důležitější budovy. Hned vedle bychom mohli spatřit školu čp. 30. Přes cestu vedly kroky věřících z kostela rovnou do hostince čp. 36, za nímž se tyčilo stavení novooldřůvské rychty Oswalda Polzera čp. 6. Z ostatních institucí, zajišťujících chod obce, zmiňme obchod se smíšeným zbožím, hokynářství, kovárnu, mlýn na řece Odře s pilou a větrný mlýn beranního typu. Stavitelem novooldřůvského větřáku byl Josef Kuttler z Velké Střelné, díky jehož fortelu vyrostlo po celém Libavsku asi 10 dalších větrných mlýnů.

Po odsunu Němců byla obec na Libavské poměry nezvykle rychle obsazena novými osídlenci. Zároveň se počítalo s tím, že nebude začleněna do formujícího se VVT. Obec se stala jeho součástí až jako téměř poslední lokalita a to po roce 1950. Katastr obce je dodatečně zahrnut do vojenského pásma počátkem roku 1952.

Dnes je nejvýraznějším pozůstatkem po vsi novooldřůvský železobetonový most přes řeku Odru z roku 1908, jenž byl ve své době prvním velkým pevným mostem, který překlenoval koryto řeky Odry od jejího pramene.Zpět na výpis obcí