MENU
Zpět na výpis obcí

Vojnovice – Kriegsdorf

Vojnovice, vzdálené pět kilometrů východně od Města Libavé, byly díky své poloze v bezprostřední blízkosti řeky Odry nejníže položenou obcí ve VÚ Libavá a zároveň první vesnicí, kterou tato významná řeka protékala.

Související články: Vojnovice - úklid hřbitova 22.9.2018, Vojnovice - úklid hřbitova 6.10.2018, Nález kříže ve Vojnovicích

Severozápadním směrem se nad obcí tyčil vrch Steinberg - Kamenná (568 m.n.m.), na jehož úpatí se nacházela pro Vojnovice symbolická stavba filiálního kostela sv. Trojice.

Rozhodující procento obyvatel vesnice se živilo tradičním zemědělstvím nebo pracovalo v lese, což v roce 1939 obnášelo 72 % osob. V průmyslu a živnostech nacházelo obživu 18,5 % lidí (existovala zde např. i výrobna lihovin, sýrů). Největším vlastníkem půdy ovšem nebyl podle všech předpokladů majitel rychty Franz Demel se 43 hektary, ale Adolf Dreiseitel vlastnící statek čp. 23, k němuž příslušelo 49,5 hektarů. Pěstoval se ječmen, oves, brambory, len, hrách, vikev nebo zelí a řepa. Ve 30. letech v obci fungovaly dva hostince, tři obchody se smíšeným zbožím a záložna.

Kromě torz domů dnes obec připomíná pouze památník obce vysvěcený v roce 1996, k jehož stavbě byl použit původní desetitunový žulový kolos zničeného pomníku padlých z 1. světové války.Zpět na výpis obcí