MENU
Zpět na výpis akcí

Benediktini ve Staré Vodě 18.dubna 2022

Návštěva bratrů z Rajhradského opatství

Související obec: Stará Voda – Altwasser

Dne 18. dubna 2022 na Velikonoční pondělí navštívili poutní chrám ve Staré Vodě dva bratři benediktini z rajhradského opatství, fr. František Jan Teister OSB a fr. Jakub Maria Jiří Pohl OSB. Důvodem jejich návštěvy byla samotná prohlídka starovodského chrámu, královské studánky a v neposlední řadě i místního hřbitova, na kterém byl v roce 1928 pohřben jejich spolubratr.

V letech 1922–1930 vedli duchovní správu ve Staré Vodě benediktini z pražských Emauz. Jejich krátké působení bylo zaznamenáno v časopise Pax, vydávaném společností přátel benediktinů z roku 1930, číslo V, str. 240 – 241, ve kterém se píše o jejich působení pod vedením převora P. Václava Jana Ev. Ignáce Wittkeho OSB (* 27. 12. 1858 Nový Jičín; prof. 8. 12. 1880; ord. 25. 2. 1884; † 5. 5. 1934 Praha-Emauzy. Ve Staré Vodě působil jako duchovní správce farnosti P. Hugo Adolf Merz OSB (* 5. 6. 1877 Epfendorf; prof. 5. 5. 10. 1898; ord. 20. 9. 1903; † 30. 6. 1942 Ravensburg) a kooperátor P. Ludwig Joseph Slotty OSB (* 14. 10. 1885 Píšť; prof. 30. 11. 1907; ord. 21. 9. 1912; † 1. 12. 1951 po operaci v ostravské nemocnici). Členem starovodské komunity byl také od roku 1922 fr. Emmeram Albert Rupprecht OSB (* 26. 2. 1869 v Schönreuth bei Stadt Kemnath), který zemřel 22. 10. 1928 v nemocnici ve Dvorcích a dne 25. 10. 1928 byl pohřben na starovodském hřbitově.

Při odjezdu této milé a vzácné návštěvy nám byly nabídnuty dva ocelové zvony o váze 490 a 540 kg z Římskokatolické farnosti Šilhéřovice k zavěšení do věží starovodského kostela. Tak snad se podaří někdy v budoucnu opět rozeznít po mnoha letech starovodský chrám tímto vznešeným zvukem, který snad již nikdy neumlkne.

 Zpět na výpis akcí