MENU
Zpět na výpis akcí

Bílý kámen 11/2017

Jarda Koš s rodinou se jal v listopadu 2017 upravit okolí tzv. Bílého kamene nedaleko zaniklé obce Jestřabí.

Související obec: Jestřabí - Habicht

Kromě tradičního bílení ikonického skaliska tzv. Bílého kamene viditelného ze širokého okolí, což bývá spojeno s nutným pravidelným odstraňováním náletových dřevin tak, aby byl tento orientační bod v krajině vůbec viditelný, se podařilo částečně obnovit někdejší pietní místo při cestě od zaniklé vsi Jestřabí k Bílému kameni. Zde u vrcholu Strážná stál ve stínu čtyř lip kamenný smírčí kříž (prokazatelně ještě roku 1968). Donedávna zcela zapomenuté torzo, nesoucí datum 1857, bylo nyní nově očištěno a jeho bezprostřední okolí upraveno. Staré lipové stromořadí bylo prořezáno a nad fragmentem pomníku byl vztyčen alespoň symbolický kříž. Na původním kamenném kříži lze přečíst nápis Opfer der Liebe (Oběť lásky). Jedná se údajně o památku na milence, kteří si vzali život z nešťastné lásky a byli mezi Jestřabím a Varhoští také pochováni. Jarda Koš má na místo i osobní vzpomínku: „O tom kříži vím, že tam stál nedotčen ještě koncem šedesátých let, kdy jsme na tom místě s přáslavickou tankovou rotou zaujímali obranné postavení a můj velitelský tank T-54 stál přímo u něj. Během příprav několika ročníků Bílého kamene jsem pochopil, že kříž  internacionální bratrskou pomoc nepřečkal. Loni jsme se zetěm ta místa detailně prohlíželi a našli jen torza podstavce a kamenné desky - vše zarostlé náletovými křovinami. Po prořezání, očištění a amatérském restaurování nápisu jsme podle data zjistili, že jde o kříž, ke kterému se vztahovaly ony dvě tragické události, které zde proběhly shodou okolností po sto létech (1757 + 1857).  Bylo to zřejmě významné pietní místo, tvořené čtyřmi staletými lípami, uprostřed nichž stál onen kříž. Na fotografiích z třicátých let minulého století  jsem toto místo viděl i se shromážděnými, zřejmě bystřickými obyvateli, kteří se zde zastavovali při každoročním bílení skaliska Bílého kamene vápenným nátěrem.“Zpět na výpis akcí