MENU
Zpět na výpis obcí

Jestřabí - Habicht

Ves Jestřabí ležela v mělké kotlině asi 17 km severovýchodně od Olomouce, rozložená podél rodícího se potoka Hluboček (Dorfbach). Obec ze všech stran obklopovaly kopce. Nejvyšší z nich, dosahující výšky 675 m n.m., nesl jméno Strážisko (Wachhübel)

Související články: Bílý kámen 11/2017, Jestřabí 2017-2018 - obnova dubového kříže z r.1936, Jestřabí - dokončení nového kříže 13.10.2018, Jestřabí - 21.9.2019, Svěcení kříže v Jestřabí, Adolf Kašpar v Jestřabí, Nález fragmentu kříže

Hospodářské zázemí obce bylo silně orientované na zemědělství, které se i přes velkou dřinu nacházelo na nízké úrovni, kterou ovlivňovala poměrně vysoká nadmořská výška, kamenito-písčitá půda s nejnižší bonitou úrodnosti, ale i nedostatek vody související s přítomností rozvodí Baltického a Černého moře. Zvláště ceněný byl chov dobytka a mléčné produkty, se kterými se čile obchodovalo. Část obyvatel si přivydělávala i svozem palivového dřeva do Olomouce a okolí nebo sběrem a prodejem lesních plodin. Do ekonomicko-sociální struktury obce doléhal v podstatné míře i vliv průmyslových závodů Moravia v nedalekém Mariánském Údolí a Hlubočkách, potažmo průmyslová těžba kamenného zlata (břidlice) v okolí.

Nejviditelnějším pozůstatkem obce je zřícenina farního kostel Nejsvětější Trojice, u něhož kdysi stála i budova školy čp. 72, rychta čp. 17 a hostinec čp. 18.Zpět na výpis obcí