MENU
Zpět na výpis akcí

Česko-německé setkání s rodáky

Dne 20. července 2018 přijeli němečtí rodáci s rodinnými příslušníky na mši svatou do Staré Vody. Při této příležitosti byl vysvěcen kovový kříž, který přivezl v dílech K. H. Keiner. Kříž stojí v areálu poutního kostela a poutníci do jeho útrob vhazují kamínky se svým přáním. Za ty, kteří již nemají sílu svoji bývalou vlast navštívit, vhodili dovnitř jejich kamínek příbuzní či známí. 

Související obec: Stará Voda – Altwasser

Po mši se rodáci přesunuli do Města Libavá. Místem setkání byl posádkový dům armády, který poskytoval důstojné prostředí pro tuto akci. Po občerstvení, které bylo připraveno v přilehlých prostorách, se účastníci shromáždili v hlavním sále domu. V úvodu pozdravili přítomné krátkými projevy přednosta Vojenského újezdu Libavá pplk. Ing. Ladislav Zakuťanský, senátor MUDr. Lumír Kantor, starostka Města Libavá Bc. Štěpánka Tichá, za německou stranu promluvil K. H. Keiner, který poté předal představitelům obce a spolku Lubavia upomínkové dárky. Za okrašlovací spolek Lubavia ve svém projevu poděkoval jeho předseda Jindřich Machala.

Poté proběhlo divadelní představení "Oslava domoviny" v česko-německém jazyce, ve kterém účinkoval i K. H. Keiner.

Na stolech byly připraveny pro všechny přítomné soubory pohlednic zaniklých obcí a jejich hřbitovů.

Po oficiální části se přítomní rozptýlili po prostorách klubu, probíhala volná diskuze, bylo možno si prohlédnout výstavu o odsunu německých obyvatel v roce 1946. Skauti dohlíželi na rychlé a dostatečné zásobení občerstvením. Setkání se protáhlo do poměrně pozdních hodin, což znamenalo, že všichni byli s průběhem večera spokojeni. Setkání a další akce pořádané pro německé přátele byly financovány za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.Zpět na výpis akcí