MENU
Zpět na výpis akcí

Generální úklid kostela ve Staré Vodě

Zimní spolková akce ve Staré Vodě 25.února 2023

Související obec: Stará Voda – Altwasser

Nový spolkový rok byl netradičně záhájen pracovní činností ve Staré Vodě při úklidu vnitřních prostor věží kostela ale také obou saakristií. Po léta nahromaděná stavební suť byla vynášena do přistaveného kontejneru a dřevěný nepotřebný  materiál byl spálen na volném prostranství před kostelem. Při této namáhavé práci zvláště při vynášení plných kbelíků staviva nám byli nápomocni i brigádníci z Města Libavé, které nám zajistila paní starostka Bc.Štěpánka Tichá. Konečným krokem pak bylo i samotné vysávání prachu průmyslovým vysavačem a také průzkum zdejší krypty v saakristii kde byly uloženy ostatky bratří piaristů, které byly odvezeny v 90.letech do antropologického ústavu v Brně.  Avšak 8.května 2023 se plánuje návrat všech ostatků a slavnostní uložení zpět do zdejších útrob pod kostelem, kde byli tito bratři pohřbívaní bezmála po dobu jednoho století.Zpět na výpis akcí