MENU
Zpět na výpis akcí

Hausnerův kříž v péči kameníků

První kroky k renovaci kamenného kříže 8. prosince 2023, díky finančním prostředkům získaným z akce Bílý kámen 2023.

Související obec: Varhošť – Haslicht

Hausnerův kříž u polní cesty vedoucí z bývalé vesnice Varhošť byl zhotoven v roce 1931. Téměř po 93 letech bylo nutné provést  zcela zásadní renovaci, neboť stav poškození po období odsunu původních obyvatel po roce 1945 byl značný. Na doprovodných fotografiích lze vidět jeho současný stav a také poslední zásahy odborných kameníků, směřující již k jeho obnově.

Je důležité připomenout že aktuální kroky vedoucí k renovaci kříže jsou možné díky finančním prostředkům získaným z akce Bílý kámen. Samotní účastníci a naši štědří sponzoři jsou tedy těmi nejdůležitějšími aktéry tohoto záchranného opatření. V příštím roce, kdy se bude tradičně konat cykloturistická akce Bílý kámen, by měli  již účastníci projíždět kolem zrenovovaného kamenného kříže a mohli tak i číst z nové informační tabule o samotné historii a současnosti pietního místa. Snad se i pak naplní pradávný text, který nechala vytesat rodina Hausnerova do žulové desky:

WOHIN MEIN LIEBER WANDERSMANN BLEIB DOCH EIN WENIG STEHN BETRACHTE JESU BLUTGEN SCHWEISS DANN GEHE WEITER DEINE REISS 

KAM SPĚCHÁŠ, MŮJ MILÝ POUTNÍKU, ZŮSTAŇ ALESPOŇ CHVÍLI STÁT, POHLEĎ NA JEŽÍŠE POTÍCÍHO KREV A PAK JDI DÁL SVOU CESTOU.

 Zpět na výpis akcí