MENU
Zpět na výpis akcí

Kamenný "Cimrův" kříž pod Dvorským kopcem

Minulost, současnost a budoucnost kříže u Bělé

Související obec: Bělá - Seibersdorf

Kamenný kříž u polní cesty vedoucí z malé vesničky Bělá (Seibersdorf) k hlavní komunikační silnici ze směru Heroltovice - Domašov nad Bystřicí byl postaven v r.1910 ke slávě Boží rodinou Cimrů (Zimmer) z výše jmenované dnes již zaniklé vesnice. Kříž stál pod vrcholem Dvorského kopce na okraji polní cesty u dvou vzrostlých lip. Předpokádejme, že lípy byly vysazeny v roce zhotovení kříže a mohly mít v době zániku asi 50 let. Tak si jej ještě pamatují pamětníci kteří zde chodili kolem do vesnice koncem 50. let 20.stol.
Okolnosti vztyčení samotného kříže nejsou známy, neboť rodina která jej nechala zhotovit, byla odsunuta po roce 1945 mimo republiku. Alespoň zatím nebyly dohledány žádné informace vedoucí ke konkrétnímu výsledku. Lze pouze vycházet z vytesaného nápisu na základovém soklu kříže, kde je uvedeno: GEWIDMET VON AMALIE UND JOSEF ZIMMER 1910 (VĚNOVALI AMÁLIE A JOSEF CIMROVI V ROCE 1910). Na středové části kříže je sice osazena mramorová deska s nápisem: O CHRIST! GEHE NICHT OHNE GRUSS VORBEI, DENK, DASS ICH DEIN ERLÖSER UND AUCH EINST DEIN RICHTER SEI. Avšak ani zde německý text nevypovídá více o důvodu vztyčení, nýbrž vyzývá kolemjdoucí „ACH KŘESŤANE! NEMÍJEJ TOTO MÍSTO BEZ POZDRAVU, MYSLI NA TO, ŽE JSEM TVÝM VYKUPITELEM A BUDU JEDNOU I SOUDCEM”

K tomuto kamenému kříži, který byl někdy počátkem 60. let stržen z důvodu zcelování a rozorávání zdejších polností, se váže tragická událost člověka, který kříž osobně povalil k zemi. Zemědělci, kteří byli původně pověření tímto zlým úmyslem, odmítli kříž z okraje polní cesty odstranit. A tak se jejich nadřízený rozhodl tento čin provést samotný. Traktorem kříž povalil a odtáhl jej na okraj remízku. Avšak zanedlouho se, při své cestě do zaměstnání, nedaleko tohoto místa naboural na svém motocyklu a zemřel. A tak se naplnilo, co bylo vytesáno na kříži ...A BUDU JEDNOU I TVÝM SOUDCEM.

Při svých dětských výletech do okolí Domašova nad Bystřicí jsem zcela náhodně, při sběru hub, na tento povalený kříž narazil a postupem času se také zajímal o jeho osud. Díky vzpomínkám mých rodičů, místních pamětníků a zvláště našeho domašovského kostelníka - pana Josefa Holčáka - jsem získal obraz osudu tohoto kameného kříže i s okolnostmi jeho zániku.

Myšlenka na jeho obnovu ve mně zrála mnoho let a s členstvím v okrašlovacím spolku Lubavia jsem tuto vizi začal naplňovat. Letos, 3.června, se mi s pomocí mých kamarádů podařilo kříž naložit a odvézt k renovaci a doplnění chybějící vrcholové křížové části. To je možné také díky objevu vojenské mapy z roku 1963, na které byla uvedena výška paty kříže (kóta 611.8 m) a také výška nejvyššího bodu kříže (kóta 615.2 m). Rozdílem těchto nadmořských výšek jsme získali důležitou výškovou míru (3.4 m) samotného kříže, která poslouží k zhotovení chybějící křížové části (1.05 m) s tělem ukřižovaného Ježíše, neboť jednotlivé části měří dohromady (2.35 m).

Rádi bychom věřili, že bude možné opětovné umístnění a vztyčení kříže - to bude předmětem jednání s VLS (Vojenskými lesy a statky ČR), kteří zdejší rozsáhlou polnost obhospodařují. Pokud by mohl kříž stát na svém původním místě, bylo by to dnes vlastně uprostřed pole (např. na malém ostrůvku, ideálně s nově vysazenými lipami). Druhou možností by mohlo být vztyčení kříže na okraji remízku, ve kterém byl nalezen, i s případnou informační tabulí. 

pp

 Zpět na výpis akcí