MENU
Zpět na výpis akcí

Nové buňky ve Staré Vodě

Instalace nových buňek pro skauty a členy spolu Lubavia.

Související obec: Stará Voda – Altwasser

Již nevyhovující pracovní bouda v areálu kostela s.Anny a Jakuba Většího ve Staré Vodě byla nahrazena repasovanými postaršími buňkami 29.11.2019. Spojením obou buňek dojde k rozšíření a zkvalitnění společných prostor pro naše skauty kteří se již 25.let podílejí na obnově zdejšího areálu. Celý objekt bude sloužit jednak jako sklad nářadí a také jako místo pro setkávání našich skautů nebo členů spolku Lubavia. Hlavním iniciátorem a organizátorem celé výměnné akce byl JUDr.Jan Pečínka, který je také revizorem našeho spolku Lubavia a zástupcem vedoucího skautského oddílu Poutníci z Čechovic. Do budoucna se plánuje obložení vnějších stěn spojených buňek dřevem a také zastřešení sedlovou střechou. Plánuje se i prostor pro nocleh s vytápěním v případě nepříznivého počasí či celoročního pobytu.Zpět na výpis akcí