MENU
Zpět na výpis akcí

Nový kříž ve Městě Libavé

Vztyčení dřevěného kříže dne 27. října 2023 na místě původního libavského hřbitova.

Související obec: Město Libavá – Stadt Liebau

Město Libavá se dočkalo svého prvního kříže od vzniku samosprávy v roce 2016.

Myšlenku k tomuto záměru přivedl na svět předseda našeho spolku, pan Jindřich Machala. Na místě vztyčení mohutného dřevěného kříže se původně nacházel libavský hřbitov, který však byl v minulosti zrušen a zavezen zeminou. Nový dřevěný kříž tak bude pietní připomínkou tohoto místa.

Přípravná akce probíhala v Jívové, kde kříž zhotovil člen našeho spolku, pan Jaromír Machal, a do Města Libavé byl převezen 26. října 2023. Následující den, za pomoci strojního zemního vrtáku a autojeřábu, proběhlo samotné vztyčení kříže, a následně byla konzola, na které je kříž ukotven, zpevněna betonáží.

V plánu je ještě zkulturnění okolí kříže, kdy je plánována pietní úprava místa tak, aby symbol mohl důstojně připomínat místo odpočinku mnoha generací libavských obyvatel, kteří museli nedobrovolně opustit své domovy zde po skončení druhé světové války. Veliký dík patří zejména zmíněnému Jaromíru Machalovi, který tímto vytvořil zřejmě nejzdařilejší dřevěný kříž, který kdy vzešel z jeho mistrných a pracovitých rukou, a dále všem kteří se podíleli na jeho realizaci - viz.společná fotografie.

PPZpět na výpis akcí