MENU
Zpět na výpis akcí

Odhalení pamětní desky v Libavském kostele 14.10.2021

Slavnostní odhalení reliéfního portrétu Johanna Oesterreichera.

Související obec: Město Libavá – Stadt Liebau

 

14. října se v kostele Povýšení sv. Kříže ve Městě Libavá odehrál komorní slavnostní akt. Slovutnému, ale u nás málo známému rodákovi Johannu Oesterreicherovi zde byla odhalena pamětní deska. Dílo brněnského sochaře Nikose Armutidise s reliéfním portrétem nese nápis v českém a německém jazyce:

Jsem žid a katolík“

V městě Libavá se narodil teolog a ekumenista, jenž se zasloužil o dorozumění mezi křesťany a židy.

Johannes Oesterreicher (2.2.1904 Město Libavá – 18.4.1993 Livingston, NJ, USA)

 

Kým byl tento libavský rodák?

Po dětství stráveném v rodném městě nastoupil malý Johann na gymnázium v Olomouci, kde se též účastnil sionistického mládežnického hnutí. Za studiem medicíny přesídlil do Vídně, ale své směřování zřejmě přehodnotil a začal studovat teologii ve Štýrském Hradci, kde byl v květnu 1924 pokřtěn a o tři roky později přijal kněžské svěcení. Zaměřil se na misijní činnost mezi židovstvem a jeho ochranu před pronásledováním. Po kapitulaci Rakouska spálil svou korespondenci, aby chránil občany židovského původu a uprchl do Paříže, odkud kázal na rádiových vlnách do Rakouska proti rasovému šílenství. Po obsazení Francie wehrmachtem odešel přes Španělsko do Portugalska a konečně do New Yorku. V Americe si upravil jméno na John Maria Oesterreicher. Působil na několika farách a od roku 1953 na katolické univerzitě Seton Hall v New Jersey. Zde založil institut židovsko-křesťanského dorozumění, na němž byl činný do vysokého věku. Roku 1961 jej papež Jan XXIII jakožto průkopníka mezinárodního náboženského dialogu jmenoval prelátem (Monsignore). Podílel se na přípravách Druhého vatikánského koncilu (1962-1965) ve věcech vztahu katolické církve k židovstvu.

Na začátku akce stáli Steve Nicholls (iniciátor a donátor), Lawrence Frizzell (teolog na výše zmíněné univerzitě), Hildegonda Rijksenová, teoložka působící v Olomouci. Na české straně se o věc zasloužili Jaroslav Klenovský, Nikos Armutidis a Rudolf Dub. Akce se dále zúčastnili Antonín Basler děkan Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, který se starostkou Města Libavá Štěpánkou Tichou desku odhalil a Jindřich Machala za spolek Lubavia.

Umístění v kostele je jen dočasné do zřízení pietního místa v obci.

Více fotografií naleznete na: https://lubavia.rajce.idnes.cz/MESTO_LIBAVA_-_odhaleni_pametni_desky/

 

 Zpět na výpis akcí