MENU
Zpět na výpis akcí

Olmützer Kulturtage - Silou vody

Již tradiční exkurz po Libavsku v rámci multižánrového festivalu německého jazyka pořádaný i s podporou spolku Lubavia 5.listopadu 2022

Související obec: Nová Ves nad Odrou – Neueigen

Tentokráte se s OKU vyprávíme za vodními díly na řece Odře. Za těmi zaniklými a běžně nepřístupnými i za těmi, které se díky péči majitelů podařilo zachránit. Začneme však u pramene řeky Odry, kde se seznámíme s podivuhodnými osudy místa, kde tento evropský veletok svou pouť počíná. Jeho síla již po pouhých třech kilometrech poháněla malou pilu v zaniklé osadě Eliščino. Odtud zavítáme k dalším zaniklým stavbám na horním toku Odry. Zejména se zastavíme u torza někdejšího Novoveského mlýna. Následně se ze světa zaniklých samot uvnitř Vojenského újezdu Libavá přesuneme níže po proudu. A sice do Louček u Oder, kde se nachází skvost v podobě zrekonstruovaného vodního mlýna Wesselsky zmiňovaného již v 16. století. Jeho zevrubnou prohlídkou náš exkurz zakončíme. Výletu se zúčastní také pamětníci odsunu ze zaniklých obcí Libavska.

Informace k akci též zde: https://www.vkol.cz/udalosti-a-akce/silou-vody

 

Akce se koná s finanční podporou: https://www.fondbudoucnosti.cz/

A samozřejmě s podporou AČR a přednosty Újezdního úřadu Libavá.

Program festivalu OKU zde: https://www.vkol.cz/udalosti-a-akce/festival-olmutzer-kulturtage-2022

 Zpět na výpis akcí