MENU
Zpět na výpis akcí

Po stopách opata Abraháma 20.února 2022

Společný výlet k Velké Střelné, kde na počátku 13. století poustevničil budoucí hradiský opat Abrahám

Související obec: Olejovice – Ölstadtl

Této společné akce se zúčastnilo pět členů našeho okrašlovacího spolku. Hlavním cílem bylo nalézt historické místo pobytu opata Abraháma ze Střelné. Ten ještě jako řadový řeholník údajně někde zde šestadvacet let žil v samotě, po návratu na Hradisko byl v roce 1229 zvolen tamním sedmým opatem, ale zakrátko na svůj úřad rezignoval a vrátil se do samoty. Zemřel v roce 1232.

Z dostupných archivních materiálů bylo možné toto místo přibližně lokalizovat i když v místě nebyly patrné již žádné očividné stopy základů staveb, třebaže v letech 1955 byly podle vzpomínek zakresleny Johanem Hofmanem zbytky základů kláštera, kostela s hřbitovem, pece na vypalování keramiky a vinného sklepa. Jediné místo, které bylo nalezeno s určitostí, byla pískovna, která však sloužila svému účelu v dobách nedávno minulých. Nedaleko od tohoto místa se nachází olejovický lom se štolou, která je však zabezpečená mříží a není možné do ní z bezpečnostních důvodů vstoupit. Dalším cílem na naší trase byl vrchol kopce s výškovou kótou (601 m. n. m.), odkud jsou krásné výhledy od východu k jihu. Nedaleko se nachází Růžová zahrada, další důlní dílo, které je však již zatopené a přístup k němu již také není možný. Naše cesta pokračovala k bývalé silnici, která vedla z Města Libavé do Olejovic a kterou jsme využili ke svačině s krátkou zastávkou. Po průchodu Městským lesem jsme se již stáčeli směrem k vrcholu Tvrdého kopce a kochali se krásnými výhledy na scenérii svahů kopců nad řekou Odrou v okolí Špičatého vrchu i krásně meandrující řekou. Náš společný výlet skončil u olejovického mlýna, odkud jsme se svými vozidly vydali po proudu řeky Odry na most u Zigartic. Dále jsme pokračovali do Města Libavé přes bývalou vesnici Keprtovice, kde jsme udělali poslední zastávku na místním hřbitově. Pěší trasa měřila necelých 14 km.

 Zpět na výpis akcí