MENU
Zpět na výpis akcí

Podzimní pracovní setkání v Nové Vsi 3.10.2020

Další letošní pracovní akce se uskutečnila s cílem obnovy místního zdevastovaného hřbitova.

Související obec: Nová Ves nad Odrou – Neueigen

Hřbitov v Nové Vsi nad Odrou byl jedním z posledních pietních míst které ještě nebylo naším spolkem obnoveno. Jako vždy bylo nutné zbavit plochu vysoké přerostlé trávy s pomocí motorových vyžínačů, kde již bylo nutné nasadit řezné nože namísto tradičních strun. Nedoufali jsme, že se nám podaří upravit celý hřbitov i s odstraněním suchých náletových dřevin. Naše pracovní skupina se však sešla v dostatečném počtu abychom dosáhli stanoveného cíle a alespoň tímto způsobem přivedli toto místo posledního odpočinku místních obyvatel k výrazně kulturnější podobě. Naše členky dokázaly i upravit pietně jeden z hrobů a také se nám podařilo s pomocí fyzicky zdatnějších členů postavit některé umělecky hodnotnější náhrobky. Samozřejmě že by bylo potřeba mnohem více úsilí i času aby toto pietní místo bylo alespoň zčásti podobné původnímu stavu, ale to je již vzhledem k silnému poničení téměř nemožné. Ale smyslem celé akce je toto místo udržovat alespoň v nynější podobě.Zpět na výpis akcí