MENU
Zpět na výpis akcí

Pomník posledního benediktina ve Staré Vodě

Vztyčení náhrobku Emerama Ruprechta

Související obec: Stará Voda – Altwasser

Dne 4.listopadu 2023 bylo dokončeno finální ukotvení náhrobku emauzského benediktina Emerama Ruprechta. Samotný křížový náhrobek byl dodán fráterem Františkem J. Teisterem OSB z rajhradského opatství a následně  upraven v kamenické dílně mistra Martina Vrožyny v Bohumíně. 

Původní záměr, pomník jen uložit do zeminy, jsme po vzájemné dohodě mezi rajhradskými benediktiny a naším spolkem Lubavia pozměněn - pomník jsme ukotvili do pevného kamenného základu se štěrkovým a voděpropustným ložem v dostatečné hloubce. Také byla přidaná kovová lucerna a provedeno kompletní čištění tlakovou vodou před samotným uložením. Tímto krokem byl celý záměr k uctění památky zemřelého benediktina dokončen.

Bohužel se nedochovala signatura rozmístnění původních hrobů - bylo proto rozhodnuto vztyčit zmíněný náhrobek na symbolické místo v blízkosti dalšího řeholního bratra Roberta Soukupa, který však již patřil do společenství spolubratrů piaristů a jehož hrob se zachoval. Avšak i tento bude nutné v budoucnu zrenovovat k důstojnému stavu.Chtěl bych touto cestou poděkovat našim členům a to jmenovitě Štěpánu Novákovi a Markovi Bohušovi za pomoc při dokončení uložení náhrobku.

ppZpět na výpis akcí