MENU
Zpět na výpis akcí

Pomník posledního benediktina ve Staré Vodě

Vztyčení náhrobku Emerama Ruprechta 4.listopadu 2023

Související obec: Stará Voda – Altwasser

Dne 4.listopadu 2023 bylo dokončeno finální ukotvení náhrobku emauzského benediktina Emerama Ruprechta. Samotný křížový náhrobek byl dodán fráterem Františkem J. Teisterem OSB z rajhradského opatství a následně  upraven v kamenické dílně mistra Martina Vrožyny v Bohumíně.  Původní záměr jen s uložením do zeminy, byl nakonec po vzájemné dohodě mezi rajhradskými benediktiny a naším spolkem Lubavia ukotven do pevného kamenného základu se štěrkovým a voděpropustným ložem v dostatečné hloubce. Také byla přidaná kovová lucerna a provedeno kompletní čištění tlakovou vodou před samotným uložením. Tímto krokem byl celý záměr k uctění památky zemřelého benediktina dokončen. Bohužel se nedochovala signatura rozmístnění původních hrobů a tak bylo rozhodnuto vztyčit zmíněný náhrobek na symbolické místo v blízkosti dalšího řeholního bratra Roberta Soukupa, který však již patřil do společenství spolubratrů piaristů a jehož hrob se zachoval. Avšak i tento bude nutné v budoucnu zrenovovat k důstojnému stavu. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim členům a to jmenovitě Štěpánu Novákovi a Markovi Bohušovi za pomoc při dokončení uložení náhrobku.

ppZpět na výpis akcí