MENU
Zpět na výpis akcí

Průzkumná akce u Zigartic 16.1.2022

Průzkum terénu v okolí Zigartic u Plazského mlýna a Kozího hrbu.

Související obec: Zigartice – Siegertsau

První průzkumná akce v roce 2022 byla uskutečněna v neděli 16.1. v okolí bývalé vesnice Zigartice. Za cíl jsme si s kamarádem Štěpánem N. z našeho spolku vytyčili vrchol Zigartického kopce, dále bývalou štolu pod temenem výše jmenovaného vrcholu a vedlejší přilehlý kopec, který je v mapách označován jako Kozí hrb. Přitom jsme také navštívili bývalý vodní mlýn na plazském potoce. Samotný vrchol Zigartického kopce (556m.n.m.) dle pozdějšího zjištění má již novodobý název. V původních německých katastrálních mapách jej lze nalézt pod označením "Bleis" čili "Plazský" Tudíž by se dalo mluvit o Plazském kopci. Protější kopec Kozí hrb (586 m.n.m.) na východní straně od Plazského je poset ve vrcholové části mohutnými kameny a pokud nahlédneme opět do původních katastrálních map, tak nalezneme také jiný název pod výstižným pojmenováním "Steinberg" neboli "Kamenný vrch" V pátrání po bývalé štole jsme byli také nakonec úspěšní i když to nebylo zpočátku tak jednoduché. Dle rozsáhlé a protáhlé skalní úžlabiny, jsme nakonec vypátrali i nenápadný a částečně zasypaný otvor kterým bylo nutné se protáhnout, pokud jsme chtěli zjistit jak hluboká je původní štola. Samotný prostor za částečně zavaleném průlezu byl již průchodnější v polovzpřímené poloze vlastního těla v délce asi 10m, kde pokračoval ostře v pravém úhlu dalších 10m a následně byla štola ukončena. Zřejmě se jednalo o zkušební sondu do útrob skalního masívu. Po úspěšném pátrání jsme se vydali k plazskému mlýnu "Bleismühle" u kterého ještě donedávna  stával kamenný kříž, který však byl v minulosti přesunut do areálu libavského kostela, kde bude čekat na svou budoucí renovaci. Tuto zajímavou a účelnou akci jsme zakončili v ústí plazského potoka, kde se vlévá do páteřní řeky Odry. V samotných Zigarticích jsme ještě pátrali po zbytcích kamenných patek dvou mostů přes Zigartický potok. Jeden bývalý most přes potok se nalézá v horní jižní části vesnice a druhý který se klenul ve střední části i se zbytky betonových patek, na kterých se vypínaly pomocné pilíře. V jeho blízkosti je stále využívaný kamenný obloukový most na štětované cestě, která vede přes celou bývalou obec. V dolní části této kamenné cesty se nachází další druhý v pořadí z kamenných mostů pod kterým protéká výše zmiňovaný obecní potok. Člověk musí žasnout nad umem zdejších kameníků, kteří zhotovily tak úžasná a esteticky laděná díla z kamene.Zpět na výpis akcí