MENU
Zpět na výpis akcí

Stará Voda, pouť ke sv.Anně 20.-22.7.2018

Tradiční pouť ve Staré Vodě za přítomnosti místních rodáků a poutníků z blízkého i vzdáleného okolí.

Související obec: Stará Voda – Altwasser

Letošní pouť ve Staré Vodě se konala nejen tradičně ke sv.Anně ale byla i připomínkou 330.let od posvěcení poutního chrámu. Kromě této události byl vysvěcen i poutní kříž zhotovený místními rodáky z Německa v netradičním pojetí, do kterého je možné vkládat kamínky z putování k tomuto posvátnému místu. Kromě těchto událostí bylo uskutečněno ještě setkání místních německých rodáků a jejich potomků i z jiných vysídlených míst z našimi členy spolku Lubavia v Městě Libavé v posádkovém domě armády za přítomnosti pozvaných hostů. Jmenovitě se jednalo o ppl.Ing.L.Zakuťanského za Vvp.Libavá, starostku Města Libavé Bc.Š.Tichou, senátora MUDr.L.Kantora, zástupce armády Ing.V.Kazatele, hejtmana olomouckého kraje L.Oklešťka a starosty přilehlých obcí. Cílem tohoto setkání bylo seznámení pozvaných hostů s činností našeho okrašlovacího spolku Lubavia a poděkování německých rodáků našim členům za odvedenou práci v rámci obnovy pietních míst na Libavsku a k dalšímu významnému kroku vzájemného usmíření.Zpět na výpis akcí