MENU
Zpět na výpis akcí

Udělení resortního vyznamenání 26.10.2021

Udělení řádu Zlaté lípy Jindřichu Machalovi ministrem obrany.

Související obec: Město Libavá – Stadt Liebau

Dvě desítky vojáků, civilních zaměstnanců resortu a dalších osobností převzaly 26.10.2021  na Ministerstvu obrany ocenění. Nejvyšší vyznamenání resortu uděluje ministr obrany pravidelně buď při příležitosti výročí vzniku samostatného .Československa nebo ke Dni vítězství, připomínce ukončení 2. světové války.

Ministr obrany Lubomír Metnar ocenil in memoriam rovněž legionáře a válečné veterány z 2. světové války, významné sportovce, vybrané osobnosti, které se zasloužily o rozvoj obrany a bezpečnosti ČR a vojáky a zaměstnance resortu. „Vy všichni, kteří dnes převezmete jedno z nejvyšších resortních vyznamenání, si zasloužíte mé uznání. Děkuji vám za vše, co jste pro naši zemi a pro resort obrany vykonali,“ prohlásil v projevu.

Mezi vyznamenanými byl například plukovník gšt. i. m. Josef Jirka, který patřil k nejaktivnějším a nejvýznamnějším členům vojenské odbojové organizace Obrana národa. Za vzornou reprezentaci Armády ČR v oblasti sportu a jeho propagaci na mezinárodní úrovni převzal Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR stříbrný střelec z Her v Tokiu David Kostelecký. Oceněn byl také dlouholetý starosta Milovic Lukáš Pilc, který osobně přispěl k rozvoji a proměně bývalého vojenského prostoru v dynamicky se rozvíjející mladé město.Této pocty se dostalo i předsedovi okrašlovacího spolku Lubavia Jindřichu Machalovi, který byl ministrem obrany vyznamenán také  řádem Zlaté lípy. 

Záslužný kříž ministra obrany ČR III. stupně převzala z rukou ministra obrany také majorka Zuzana Šafusová, lékař-specialista oddělení izolace a standardní péče odboru biologické ochrany Těchonín. Ač voják, kvůli covidu pomáhala a stále pomáhá ona i její kolegové nejen v civilních zdravotnických zařízeních v Hradci Králové, ale také v domovech pro seniory. „Pracuji na klinice infekčních nemocí, takže koronavirová epidemie je pro mě denním chlebem,“ uvedla mladá žena. Výzvu pro ni představovala především komunikace s pacienty o viru jako takovém. „Asi nejsložitější pro mě bylo a stále je vysvětlit lidem, že koronavirus není smyšlený, ale že jde o nové infekční onemocnění, které si mezi lidmi nevybírá a je potřeba se před ním chránit.“

Propůjčení čestného názvu Velitelství ochranné služby Vojenské policie

V rámci slavnostního ceremoniálu byl Velitelství ochranné služby Vojenské policie prezidentem republiky propůjčen čestný název Poručíka Milana Štěrby. Člen Útvaru speciálních operací (Special Operations Group – SOG) se v letech 2003 – 2005 účastnil tří zahraničních operací v Iráku, kde zajišťoval ochranu VIP osob. V říjnu 2007 odjel do Afghánistánu jako velitel skupiny speciálních operací policejních jednotek 2. kontingentu AČR SOG VP. Společně s dalšími vojáky doprovázel 17. března 2008 dánské humanitární pracovníky v distriktu Gerešk v provincii Hílmand.

Do konce mise tehdy zbývaly pouhé dva týdny. Kolem půl desáté dopoledne se v jejich blízkosti odpálil sebevražedný útočník. Při tomto výbuchu byl Milan Štěrba smrtelně zraněn. „Jeho tragická smrt ilustruje, jaké riziko nesou naši vojáci, které vysíláme do zahraničních misí. Zároveň dokazuje, že své hrdiny nemusíme hledat jen v daleké historii,“ zdůraznil v projevu ministr obrany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zpět na výpis akcí