MENU
Zpět na výpis akcí

Unikátní 3D model Kostela ve Staré Vodě

Během loňského léta byla pracovníky NPÚ, územního pracoviště Olomouc, provedena dokumentace výzdoby pomocí dronů ve starovodském kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího. V rámci této dokumentace byl pořízen i kompletní sken interiéru, který byl použit pro zhotovení 3D modelu.

Související obec: Stará Voda – Altwasser

V mnodelu se pohybuje tlačítky WASD, nebo pomocí šipek - a to v kombinaci s myší, při současném držení levého tlačítka myši. Model je zaplněn čísly, na které když kliknete, objeví se popisky doprovázené fotografickou dokumentací (jíž je možno otevřít v detailu). Popisky začínají v presbytáři písmenem ,,i", kde jsou uvedeny obecné informace o poutním místě; pod čísly se pak skrývají informace o jednotlivých partiích interiéru.

Za poskytnutí modelu děkujeme panu Mgr. Milanu Škobrtalovi z Národního památkového ústavu, územní pracovišťě Olomouc.

Model naleznete zde.

Model vznikl v rámci výzkumného projektu Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami – asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi (DG18P02OVV069), financovaného z  Programu  na podporu aplikovaného  výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). www.dronument.czZpět na výpis akcí