MENU
Zpět na výpis akcí

Zelený kříž opět v nové podobě

Minulost a současnost kříže na křižovatce cest

Související obec: Nová Ves nad Odrou – Neueigen

Zelený kříž byl v minulosti vztyčen na místě tragické smrti lesníka, kterého údajně zabil pytlák. Tak praví legenda. Proč byl pojmenován právě „zelený” nevíme, ale snad právě pro symbol barvy zelených lesů, ve kterých se nebohý lesník pohyboval při výkonu svého zaměstnání. Ve starých předválečných mapách se uvádí původní německý název (Beim grünen kreuz). Samotný kříž stál u křižovatky cest Kozlov-Potštát a Slavkov-Nová Ves po levé straně vedlejší silnice do Slavkova, pokud přejíždíme hlavní silnici od Nové Vsi.Na tomto místě stál do začátku 60.let minulého století. Kromě zmíněného kříže zde stála fořtovna v místě dnešního parkoviště postavená v roce 1860-1870 s číslem popisným 46. Údajně však byla prodána a v roce 1916 přebudovaná na restauraci. Po levé straně ve směru na Novou ves stály ještě dvě hájovny kde nyní stojí informační tabule. Zmíněné objekty patřily pod správu hraběte Althana z Lipníku nad Bečvou. Posledním správcem byl jmenován pan Josef Zdráhala, který zde působil od roku 1899. Během svého působení byl velmi oblíbeným a zdatným hospodářem, kdy pěstoval např. velké množství rybízu který prodával. Každou neděli také odjížděl se svou bryčkou do kostela v Čermné. Na zasloužilý odpočinek odešel v roce 1936 a po dvou letech odešel do svého činžovního domu v Lipníku nad Bečvou, který mu byl v roce 1945 zkonfiskován. Zbytek svého plodného života dožil v Partutovicích. Objekt fořtovny v poválečných letech již sloužil jako noclehárna pro lesní dělníky z Bohuslávek, Dolního Újezda, Skoků a Staměřic, kteří zde docházeli vždy v pondělí. Po skončení pracovní doby se uchylovali do zmíněného objektu až do pátku, kdy následně odcházeli opět do svých domovů. Stravu jim připravovala paní „tetinka” Čápová ze Skoků. Takto celý systém fungoval do počátku šedesátých let, kdy také mizí stopa původního dřevěného kříže.

S myšlenkou na obnovu kříže přišel až v devadesátých letech Ing. Jiří Friedl, vedoucí lesní správy ve Velkém Újezdě. Samotný kříž pak zhotovil bývalý lesní, pan Josef Hiemer také z polesí Velký Újezd. Jeho konečné umístnění pak bylo jen dohodou mezi lesními správami Potštát a Velký Újezd, které se právě v těchto místech hraničně stýkají. Naskýtá se otázka proč nebyl zelený kříž obnoven na svém původním místě ale na protilehlé straně silnice do Slavkova? Snad absence dobovým materiálů či vzpomínek pamětníků nebo snad účelnost nového místa? Zelený kříž tedy stál na tomto novém místě až do 4.března 2023, kdy byl zlomen poryvem větru ve spodní již ztrouchnivělé části dřeva. Obnova kříže však nenechala na sebe dlouho čekat a tak po dohodě mezi správcem vojenských lesů a panem Jaromírem Machalou (členem okrašlovacího spolku Lubavia) bylo rozhodnuto zhotovit nový, mnohem větší modřínový kříž. Práce na novém kříži vyvrcholily jeho samotným vztyčením s pomocí pracovníků vojenkých lesů již 13.dubna 2023. Člen našeho spolku Jaromír M. tak odvedl skvělé dílo a je nutno zmínit i jeho řemeslný fortel při zastřešení altánku nad pramenem Odry nebo výrobu nového kříže v Jestřabí v roce 2019. Dřevěný kříž nad Bílým kamenem je také jeho práce, či stavba kapličky v Domašově u Šternberka.

 Zpět na výpis akcí