MENU
Zpět na výpis obcí

Heroltovice - Herlsdorf

Obcí Heroltovice, ukrytou v mírné údolní kotlině, kterou protéká Heroltovický potok, prochází nejen silnice z Domašova nad Bystřicí do tři kilometry vzdáleného Města Libavá, ale i hlavní evropské rozvodí.

Související články:
04. 2022 Členská schůze 9.4.2022

I zde se dá předpokládat hornická minulost sahající snad až na rozhraní 13. a 14. století (doložena 1364). V roce 1930 obec tvořilo celkem 43 domů s 250 obyvateli, z nichž se pouze 6 hlásilo k české národnosti.

Obecní katastr s převahou polí tvořilo 630 ha kamenité půdy řazené převážně do nízké bonitní skupiny, na které se pěstovalo žito, oves, brambory, len nebo krmná řepa.

Vesnice sice neprošla takovým stupněm likvidace jako jiné obce uvnitř vojenské zóny, ale urbanistický profil doznal nezacelitelných drastických změn, jejichž obětí se staly mnohé selské usedlosti včetně kaple ze 2. poloviny 18. století, hřbitova či památkově chráněného větrného mlýna beranního typu, který byl v provozu bezpečně již roku 1875. Ležel necelých 200 metrů JZ od obce společně s usedlostí čp. 13, k níž přináležel. Během roku 1946 bylo ve čtyřech transportech odsunuto 174 heroltovických Němců, jejichž místo zaujali nový obyvatelé, pocházející kupříkladu z Valašska. Řada domů ovšem nebyla vůbec osazena a již beztak stará a často nevyhovující zástavba chátrala. Z pohledu všudypřítomného poválečné nedostatku se celá situace řešila velice pragmaticky a sice povolenými bouračkami. Takto získaný materiál mohli za nevelkou úplatu zájemci využít k opravě jiných domů. A tak již v letech 1948–1952 zmizela podstatná část někdejší zástavby, ze které dnes zbývá přibližně desítka domů, což dělá asi 20%. Na samém konci roku 1951 se intenzivně připravovalo vystěhování celé obce a její předání vojenské správě. Nikdy však nedošlo k jejich celkovému zničení.Zpět na výpis obcí