MENU
Zpět na výpis obcí

Nepřívaz – Epperswagen

Ves ležela mělké úžlabině náhorní plošiny pod Jílovým vrchem (Maderberg – 616 m.n.m.). Kvalitního spojení s údolními Hlubočkami, kde měla Nepřivaz poštu, telegrafní, četnickou i železniční stanici, se vesnici dostalo až v roce 1924.

Související články: Karel Toman v Nepřívazích

Obyvatelé horské obce nacházeli obživu především v zemědělství, kde ve 20. letech 20. století pracovalo na 130 lidí. Pěstovalo se hlavně žito, oves, len, brambory, vikev, hrách aj. Další zhruba tři desítky zaměstnávaly továrny firmy Moravia v Mariánském Údolí a Hlubočkách. Ostatní živily rozsáhlé lesy, převážně v majetku olomoucké kapituly, a v neposlední řadě kvalitní a vyhlášené břidlicové lomy. Rozsáhlý katastr obce zahrnoval také samotu Uhustein s břidlicovým lomem, ale i železniční zastávku Smilov fungující i dnes.

Jako každá obec regionu žila i Nepřívaz poměrně pestrým kulturním životem (ve vsi působilo devět spolků a organizací), na němž měly svůj podíl především hasiči, coby nejstarší spolek ve vsi (od 1888), Svaz Němců (od 1905), Německý kulturní spolek aj. V obci od roku 1908 působilo i ochotnické divadlo. V okolí proslulá byla rovněž nepřívazská kapela. Kromě rychty patřily k dominantám obce kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (postavena 1924) a větrný mlýn tzv. holandského typu, kdysi stojící asi 200 metrů za vesnicí.

Do dnešních dnů zbylo z vesnice jen několik nevýrazných fragmentů zdí, zpustlé zahrady, sklepení či nezasypané studny. Ves tak připomíná jen skromný památník, zbudovaný starousedlíky v roce 1993.Zpět na výpis obcí